Inloggen

De Wadden Boerhaavewijk

Nieuwsbrief

VanNancy Donkers

AanIedereen in alle groepen

Maandagkrant 9 september 2019

Beste ouders / verzorgers,

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de komende twee weken.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Nancy Donkers

Agenda

10 september      AC vergadering

18 september      Workshop Buon Appetito gr. 3 en 4

20 september      Leerlingenraad

24 september      Schoolfotograaf

25 september      Schoolfotograaf

Regel van de maand

Inline image

Op school spelen we samen en sluiten niemand buiten in ons spel.

Groen in groep 4

We zijn het jaar lekker groen begonnen met de sponsoring van planten van "Plantjes en meer" de Leefwinkel Binnenweg Heemstede. 
De leerlingen en leerkrachten vinden het erg prettig om groen in de klas te hebben.

Het stimuleert om zelf ook plantjes mee te nemen. Uiteraard gaan de leerlingen de planten zelf verzorgen.

 

 

Inline image Inline image

 

 

Ook Albert Heijn heeft zijn steentje bijgedragen en plantjes meegegeven voor de klas.

Deze hebben wel een heel apart plekje, ze kunnen best een beetje stekelig zijn. Samen op de kast zijn zij heel onschuldig en zien er leuk uit.

Ook AH Heemstede heel erg bedankt voor de bijdrage. Juf Hanny en juf Marloes

 

Inline image Inline image

 

Op tijd komen

We zijn blij dat we iedere dag veel kinderen op tijd in de rijen bij de stippen zien staan.

Wij vinden het belangrijk om op tijd met de les te beginnen, dan kunnen wij de waardevolle onderwijstijd goed benutten.

Er zijn helaas ook kinderen die te laat komen. Kinderen missen door het te laat komen een deel van de les.

En het is storend voor de andere kinderen en de voortgang van de les.

Daarom hanteren wij voor te laat komen de volgende regeling:

  • Bij 3 keer te laat wordt u door de groepsleerkracht uitgenodigd voor een gesprek waarin een waarschuwing wordt gegeven.
  • Bij 6 keer te laat volgt een schriftelijke waarschuwing.
  • Bij 9 keer te laat zijn wij genoodzaakt bureau leerplicht in te schakelen.

Deze regels kunt u ook vinden in de schoolgids op bladzijde 24.

Luizenouders

Gekriebel hier en gekriebel daar! We houden luizen liever buiten de deur. Helpt u mee?

Wij zijn op zoek naar twee ouders per klas die na elke vakantie de kinderen komen controleren.

We zijn er allemaal bij gebaat dat we geen luizenexplosie krijgen.

U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw groep door een bericht via SchouderCom te sturen.

Formulieren

Kortgeleden heeft u een envelop met informatie ontvangen.

Voor een soepele administratieve afhandeling verzoeken wij u vriendelijk de ingevulde formulieren vóór 12 september bij ons in te leveren.

Dit kan bij de leerkracht van uw kind of bij Sjanneke op dinsdag of donderdag.

VierKeerWijzer

Sinds dit schooljaar zijn wij begonnen met een nieuw model voor de wereldoriëntatievakken: 4xwijzer.

Er zijn verschillende manieren van intelligentie: doen, kijken, getallen, samenwerking, taal, muziek, natuur en je eigen mening.

In 4xWijzer worden kinderen gestimuleerd om alle vormen te gebruiken en hebben we veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen.

We dagen de kinderen uit om zelf eigenaar te worden van hun leerproces; zelf op onderzoek te gaan en zelfstandig beslissingen te leren nemen.

De leerkracht treedt daarbij op als hun coach.

Op deze manier ontwikkelen zij vaardigheden op het gebied van samenwerking, zelfstandig werken en kennis vergaren.

De leerlingen leren de wereld om zich heen verkennen door gedurende een aantal weken te werken aan een thema.

De leerlingen gaan op zoek naar antwoorden op kerndoeldekkende vragen binnen het thema.

Zo groeit een thema en kan ieder kind zijn of haar eigen talent ontplooien op eigen tempo en niveau.

Het motiveert kinderen én leerkrachten om zich te kunnen verdiepen in een thema dat hen écht interesseert

en geven we eigentijd onderwijs waarin we betrokkenheid, samenwerking, zingeving en aandacht hebben voor elkaar erg belangrijk vinden.

Day a weekschool

Leerlingen die bij ons in de plusklas zitten hebben de behoefte aan specifiek afgestemd lesaanbod in een setting met gelijkgestemden.

Er is nog een klein percentage leerlingen (het gaat ongeveer om 1 a 2 % procent van alle leerlingen)

waar het aanbod in de klas (versnellen, verdiepen, verrijken) en in de plusklas niet voldoende is.

Voor deze leerlingen organiseert het samenwerkingsverband  voor een beperkte groep cognitief

talentvolle leerlingen een aanbod met een bestaand programma: Day a Week School.

Deze leerlingen komen één keer per week bijeen op één van de locaties van Day a weekschool.

Het lesprogramma is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denkstrategieën.

Hiernaast wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling van studievaardigheden en zijn er

activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken.

De Wadden doet vanaf het schooljaar 2019-2020 voor het eerst mee. Dat betekent dat er in dit

schooljaar een identificatie procedure plaats vindt bij alle leerlingen uit groep 5, 6, en 7.

Hierdoor krijgen wij als school (nog) meer zicht op leerlingen die mogelijk onderpresteren.

Ook biedt het kansen voor ons om ideeën op te doen voor ons eigen plusklas.
Om een goed beeld te krijgen van welke leerling(en) in aanmerking komt voor de Day a Week School,

worden er deze week vragenlijsten afgenomen in de groepen 5 tot en met 7.

Ook maken de leerlingen eind september zogenaamde ‘Hersenkrakers’.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van opdrachten en activiteiten waarbij de leerlingen sterk worden uitgedaagd.

Er wordt bewust geen gebruik gemaakt van een IQ-test.

Naast de resultaten en observaties die bij de hersenkrakers naar voren zijn gekomen

wordt ook alle reeds bekende informatie over de leerlingen meegenomen in het identificatieproces.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het passend onderwijs

Zuid Kennemerland: https://www.passendonderwijs-zk.nl/projecten/project/11/day-a-week-school

 

Rij

Zoals u weet, zorgen de leerlingen ervoor dat zij zich verzamelen op de stip van hun klas. Hoe werkt het?

Kleuters worden door de ouders in de klas gebracht. Dit geldt ook voor groep 3 tot de herfstvakantie.

Overige klassen verzamelen op tijd in de rij en lopen met de leerkracht mee naar binnen.

Ouders nemen op het plein afscheid.

 

Afbeeldingsresultaat voor naar school

AC leden gezocht

Vind je het leuk om met Sint door school te lopen?
Vind je het gezellig om met Kerst warme chocolademelk uit te delen? De kinderen te verwennen met een Paasbrunch?

Kom dan bij de activiteiten commissie. De AC support het lerarenteam bij de organisatie van deze feestelijke dagen.

We vergaderen ca 6 keer per jaar. Je bent uitgenodigd om kennis te maken en de sfeer te proeven op dinsdag 10 september om 20:00 uur.

Schoolgids

Op de website kunt u onze schoolgids vinden.

Deze schoolgids is vernieuwd en goedgekeurd door de medezeggenschapraad.

De schoolgids kunt u vinden op:  https://cbsdewadden.nl/boerhaavewijk/

 

 

Ouderavond groep 1&2

Afgelopen dinsdagavond werden we verrast door het grote aantal ouders dat de ouderavond heeft bijgewoond!

Ook heel fijn dat er ouders waren van toekomstige kleuters.

Norma Wilner (Onderwijs Advies) gaf uitleg over het werken met kleuters en hoe belangrijk ouderbetrokkenheid daarbij is.

Ook hoorden we waarom het zo goed is dat er in iedere kleutergroep kinderen van 4, 5 en 6 jaar zitten.

De ouders werden nog met een opdracht aan het werk gezet en na afloop namen we een kijkje in de klaslokalen. 

Schoolfotograaf

Alle ouders zijn geïnformeerd via Schouder.com over het bezoek van de fotograaf op 24 en 25 september a.s.

Voor vragen kunt u terecht bij Lidy de Wijn groep 1/2B. 

 

Muziekles op school

Om het jaar krijgen de groepen 5 en 6 van onze school onder schooltijd acht weken les op een muziekinstrument.

En dit jaar is het weer zo ver: in de week van 16 september krijgen de groepen 5 en 6 hun eerste lessen op een muziekinstrument.

Daarnaast bieden we voor alle leerlingen vanaf groep 5 de mogelijkheid om goedkoop muzieklessen te volgen op school na schooltijd.

Je mag dan na een aantal lessen ook samenspelen met andere kinderen uit de wijk in het wijkorkest.

De muzieklessen en de wijkorkesten worden georganiseerd door Hart in samenwerking met de basisscholen, waaronder onze school, in het kader van School in de Wijk.

Inline image

Geef je nu op!

Ben je tussen de 8 en 11 jaar oud en wil je goedkoop en in de buurt een muziekinstrument leren spelen? Geef je dan nu op voor de naschoolse muzieklessen. Begin oktober start een nieuwe reeks lessen. Je kunt kiezen uit dwarsfluit, klarinet, viool, keyboard en gitaar. Je krijgt na schooltijd op een school bij jou in de buurt les in kleine groepjes en gaat na vijf lessen al samenspelen in het wijkorkest!

De lessen zijn gericht op ontdekken, experimenteren en samenspelen en je leert de basisvaardigheden op je instrument. De instrumenten in de les worden verzorgd door het MuziekLab van Hart in samenwerking met de school. Je kunt je inschrijven vanaf groep 5. Klik hier voor meer informatie en inschrijven of ga naar www.hart-haarlem.nl.

Je kunt je nog inschrijven tot 16 september. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Wist je dat…

De Don Bosco, Dumont, Wadden Boerhaavewijk en Globe hebben met Hart bij de Gemeente Haarlem subsidie aangevraagd om de lessen Iedereen een instrument binnen en na schooltijd mogelijk te maken. De lessen onder schooltijd worden volledig met subsidie gefinancierd, en voor de naschoolse lessen vragen we een kleine ouderbijdrage. Maar wist je dat kinderen vanaf groep 5 van andere scholen ook van harte welkom zijn in de naschoolse lessen (mits er nog plaats is natuurlijk) maar dan voor €10,- per les? Dus heb je nog een vriendje op een andere school, dan mag die ook gewoon meedoen. Iedereen kan zich inschrijven via deze link

Met dank aan: Gemeente Haarlem en School in de wijk

Kleuterthema

Deze week zijn de kleuters begonnen met hun eerste thema; Winkel.

Inmiddels beginnen de schoenenwinkels al vorm te krijgen in de lokalen en nemen de kleuters enthousiast van alles mee naar school!

De eerste letter; -W- is geleerd en de platen van het verhaal (Julius die achteruit-loop-laarzen koopt in de winkel) hangen prachtig op de gang.

Dit keer heeft een creatieve opa meegeholpen! En er zijn schoenen geknipt en gescheurd. De resultaten kunt u bewonderen in de lokalen.

 

 

TSO

HOERA
de scholen zijn weer begonnen!


De kinderen eten weer gezellig op school bij de
TUSSEN SCHOOLSE OPVANG (TSO) van Robinson!

Gerelateerde afbeelding


Wij zijn met spoed opzoek naar u / jou !!!
moeders, vaders, oma's, opa's, tantes, ooms, vrienden, kennissen en / of buren die het leuk
vinden om met onze kinderen op school te lunchen en buiten te spelen!
– Heeft u tussen de middag een uurtje vrij van 12 tot 13 uur?
– Wilt u uw lunch gezellig doorbrengen met onze kinderen?
– En dan ook nog een vergoeding ontvangen van €9 per keer?

 

Afbeeldingsresultaat voor eten op school
Bel gerust met onze TSO-vestigingsmanager op 06 – 159 640 28
die u hartelijk zal ontvangen en alles kan vertellen over de TSO!
Liever een bericht per mail? Dat kan ook op tso@robinson.nl.Tot sne

School in de wijk

Inline image