Inloggen

De Wadden Boerhaavewijk

preview
Maandagkrant 6 september 2021
Nieuwsbrief

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de komende twee weken.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Nancy Donkers

Agenda

Dinsdag 7 september          NIO Groep 8

Dinsdag 7 september          MR-vergadering

Woensdag 15 september    Informatieavond Groep 1/2

Regel van de maand

 Z:\CBS De Wadden _ Boerhaavewijk (SALOMO)\Personeelsgroepen\Leerkrachten\Schoolafspraken\foto's schoolregels\06.jpg

 

Op school spelen we samen en sluiten niemand buiten in ons spel. 

 

De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van een positieve groepsvorming. Hierbij gebruiken we dagelijks lessen vanuit KiVa, Grip op de groep en Trefwoord.

We vinden het belangrijk om te investeren in een goede groepsvorming. Hier plukken we de rest van het jaar de vruchten van. 

Het Waddenfeest

Afgelopen vrijdag hebben we het Waddenfeest op school gevierd. Het was een stralende dag!

Alle leerlingen hebben leuke oud-hollandse spelletjes gedaan op het schoolplein. Ook hebben we genoten van een heerlijke pannenkoek of een bordje patat. 

Daarnaast hebben alle leerlingen gekeken naar een fantastische show in de gymzaal.

We vinden het natuurlijk heel jammer dat we de ouders niet konden uitnodigen en hopen dat we dit volgend jaar weer kunnen doen!

We willen alle leerlingen bedanken voor enthousiasme en gezelligheid. 

 

Inline image  Inline image  Inline image

 

Ouderbijdrage

In september ontvangt u via SchouderCom een bericht over de ouderbijdrage.

In dat bericht zult u ook een link aantreffen die u kunt gebruiken om de ouderbijdrage over te maken. 

NIO groep 8

De toets wordt afgenomen op dinsdag 7 september. NIO staat voor: Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. 

De toets wordt afgenomen door iemand van de Opvoedpoli. Bij de afname is de groepsleerkracht aanwezig. De leerlingen kunnen zich niet voorbereiden op deze toets en hoeven niks te leren. Ouders met leerlingen van groep 8 ontvangen nog een brief met meer informatie over deze toets.  

Winnaar tekenwedstrijd

Tijdens het Waddenfeest hebben de leerlingen meegedaan aan een tekenwedstrijd! 

De leerlingen hebben hard hun best gedaan om de tekening mooi in te kleuren.

Wie die winnaar is... hoort u in de volgende maandagkrant! 

Tekenwedstrijd Kleuters | Klimop R.T. Merksem vzw

Fotograaf
Dinsdag 21 en woensdag 22 september komt de schoolfotograaf op school.
Hierbij krijgt u vast de indeling, zodat u kunt zien wanneer uw kind(eren) aan de beurt zijn.
Dinsdag: groep 1/2A, groep 1/2B, groep 1/2C, groep 3, groep 4 en groep 5.
Woensdag: de TOPP klas, groep 3/4, groep 6, groep 7, groep7/8 en groep 8.
 
Dinsdagmiddag: worden alle broertjes en zusjes die op de basisschool zitten, samen gefotografeerd
Zowel voor dinsdag als woensdag na schooltijd, kunnen ouders kinderen inschrijven die (nog) niet op de basisschool zitten om samen met hun broer/zus op de foto te gaan. Binnenkort volgt een intekenlijst via schouder.com, waarop u kunt intekenen. 
Voor vragen kunt u zich wenden tot leerkrachten Linda Baranowski en Lidy de Wijn.
 
Schoolfotograaf - Anne Frankschool Bleiswijk
 
Gymkleding

Om deel te nemen aan de gymles is het belangrijk dat de leerlingen goede kleding en schoenen hebben.  

Het is tijdens de gymlessen opgevallen dat er kinderen zijn die hun gymkleding vergeten. 

Ook zijn er kinderen die nog geen gymschoenen hebben.

Helaas kunnen kinderen, vanwege hygiënische en veiligheids redenen, niet meedoen met de gymles als ze geen gymkleren of gymschoenen hebben. 

Toestemmingsvragen beeldmateriaal

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn.

Er worden foto's gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met deze foto’s en video’s.

Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden.

We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen.

We vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw kind. 

Voorgaande schooljaren kreeg uw kind bij de start van het schooljaar papieren formulieren mee naar huis, maar nu kunt u zelf via SchouderCom aangeven waar u toestemming voor geeft en dit kunt u ook zelf op ieder moment wijzigen.

 

Via SchouderCom kunt u dus aangeven of u de school toestemming geeft voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren).

Onder het kopje 'Privacy en overige vragen' ziet u staan 'Toestemmingsvragen'.

Wanneer u hierop druk komt u in het bericht met de vragenlijst.

In die lijst kunt u aangeven of wij beeldmateriaal van uw kind(eren) mogen maken en voor welke doeleinden dit gebruikt mag worden. 

 

Omdat wij u graag, met foto's, op de hoogte houden van activiteiten in de school én we de toestemming nodig hebben voor de schoolfotograaf vragen wij u deze lijst zo snel mogelijk in te vullen.

Mocht u hulp nodig hebben, dan kunt u zich op dinsdag of donderdag melden bij Sjanneke.

 

Inline imageInline image

 

Informatieavond groep 1/2

Woensdag 15 september is er een informatieavond voor alle kleuterouders. 

Deze avond zullen de leerkrachten u informeren over het werken met de kinderen vanuit de methode Kleuterplein. Er zal gelegenheid zijn tot het stellen van vragen en u kunt tegelijkertijd (eindelijk!) een kijkje nemen in de klas van uw kind.

We zullen de avond in  tweeën verdelen, omdat de aantallen anders te groot worden en we de 1,5 meter afstand niet kunnen waarborgen.

Deze week ontvangt u het tijdstip waarop u wordt  verwacht. 

Op dit moment is het nog een uitzondering dat we ouders in de school uitnodigen.

We vragen u alleen te komen als u geen klachten heeft, niet in contact bent geweest met iemand met corona en de hygienische maatregelen te respecteren.

 

Informatieavond groep 1, 2 en 8 | Welkom bij basisschool De Harlekijn!

Thema: "Nieuw schooljaar" bij de kleuters

Vanaf deze week starten we met het eerste thema uit onze methode Kleuterplein. U ontvangt binnenkort de nieuwsbrief hierover. Een heel herkenbaar thema, waarbij we veel nieuwe woorden zullen leren, samen een woordmuur zullen maken en we ook zullen praten over gevoelens.

Weet u dat er ook drama wordt gespeeld bij de kleuters en dat ze dat heel erg leuk vinden?

Ook  de Engelse lessen over/met  onze klassenpop Raai en zijn vriendinnetje Dot, vinden de kinderen altijd heel erg leuk! 

INFORMATIEBROCHURE

Stagiaires groep 1/2
In groep 1/2C is op donderdag en vrijdag Shanti erbij gekomen als stagiaire,
op donderdag en vrijdag in 1/2B Finette
en op maandag en dinsdagmiddag in groep 1/2A  Sophie.
We zijn blij met de extra hulp en wensen jullie veel plezier toe bij de kleuters.
 
Brengen en halen

Wij willen u er graag aan helpen herinneren dat alleen ouders met leerlingen in groep 1/2 op het schoolplein mogen om hun kind(eren) te halen of brengen.

Om goed het overzicht over alle kinderen te kunnen bewaren is het de bedoeling dat al deze ouders gebruik maken van het hek aan de Ramaerstraat.

Wij zien dat er veel leerlingen te vroeg naar school komen.

De deur gaat 's ochtends om 8.20 uur en 's middags om 12.55 uur open.

Er is voor die tijd geen toezicht op het plein.

Het is daarom niet de bedoeling dat leerlingen eerder naar school komen om op het schoolplein te spelen.