Inloggen

De Wadden Boerhaavewijk

preview
Nieuwsbrief
Maandagkrant 12 april 2021

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de komende twee weken.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Nancy Donkers

Agenda

20 april     IEP eindtoets groep 8 

20 april     MR vergadering 

21 april     IEP eindtoets groep 8   

23 april     Koningsspelen 

24 april     26 april tot en met 9 mei  Meivakantie 

11 mei      AC-vergadering  

13 mei     Hemelvaart – alle leerlingen vrij 

14 mei     Alle leerlingen vrij 

Regel van de maand

Iedereen is anders, groot of klein je mag jezelf zijn. 

 

 

Inline image

 

We vinden iedereen op school even belangrijk. We respecteren elkaar zoals we zijn. We praten mét elkaar en niet over elkaar. Iedereen mag een eigen mening hebben. 

 

Testen bij klachten

Wij doen er op school alles aan om riscio op coronabesmetting te verkleinen en daardoor lesuitval te voorkomen.
Er is daarom een overeenkomst gesloten met een organisatie voor sneltesten bij schoolpersoneel. Dit beperkt lesuitval terwijl er gewacht wordt op de testuitslag.

Daarnaast houden we op school de groepen leerlingen gescheiden zodat bij een positief geteste leerling niet meerdere groepen in quarantaine hoeven.

 

Zoals u waarschijnlijk weet is het thuisblijf- en testbeleid voor kinderen (4-12 jaar) in februari aangepast.  

Helaas constateren wij dat er nog steeds kinderen met verkoudheidsklachten naar school komen.  

Kinderen blijven thuis met alle klachten passend bij COVID-19 en worden getest. Dit geldt ook voor verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn).

Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid.

 

Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. 

 

Wanneer een gezinslid benauwdheidsklachten of koorts heeft, dan moet het héle gezin thuisblijven.

Uw zoon/dochter mag dan dus niet naar school.

Ook wanneer er een gezinslid positief is getest of wanneer uw kind(eren) in aanraking is geweest met een besmet persoon blijft hij/zij ook thuis in quarantaine gedurende de door de GGD aangewezen periode.

 

Om de veiligheid van de leerlingen en leerkrachten te kunnen waarborgen verzoeken wij u de huidige maatregelen op te volgen.  

 

verkouden | Toluna

 

Betaling ouderbijdrage

Per 1 april 2021 is de laatste termijn van de ouderbijdrage geïncasseerd. 

Dit gaat om de ouders welke een machtiging hiervoor hadden afgegeven. 

Uit onze administratie blijkt echter dat nog niet alle ouders het volledige bedrag hebben betaald. Wellicht is dit aan uw aandacht ontsnapt. Wij zullen deze ouders met een herinnering per SchouderCom hierover informeren. Mochten er vragen zijn, dan kunt u altijd contact met Sjanneke opnemen, graag telefonisch of via SchouderCom. 

Verkeersexamen groep 8

Vanwege alle coronamaatregelen hebben de leerlingen van huidige groep 8 vorig jaar geen praktijkexamen gedaan.  

In de eerste instantie was het de bedoeling dat zij het praktijkexamen begin dit schooljaar zouden inhalen. Helaas is dat vanwege de maatregelen toen niet gelukt. De nieuwe datum staat gepland in de kampweek, dat betekent dat de leerlingen helaas niet kunnen deelnemen. Er wordt nog gekeken naar een alternatieve datum en locatie.  

 

Verkeersexamen groep 7

Omdat de leerlingen in januari een aantal weken hebben thuisgewerkt. Hebben wij ervoor gekozen om het schriftelijk verkeersexamen niet eind maart af te nemen.  

Het theoretisch  examen zal op vrijdag 23 april worden afgenomen. Het praktijkexamen staat gepland voor volgend jaar september. 

 

Handige tips voor het oefenen van het Verkeersexamen 2018 - Veilig  Bereikbaar Drenthe

Koningsspelen

Normaal gesproken hebben we de vrijdag voor de meivakantie een groot feest met de Koningsspelen met alle klassen bij elkaar.  

Helaas kunnen de Spelen ook dit jaar niet doorgaan vanwege de huidige coronamaatregelen. 

Dit geldt ook voor het ontbijt dat op die dag altijd wordt georganiseerd. Om toch aandacht te besteden aan de KoningsSpelen zullen de gymlessen op donderdag 22 april en vrijdag 23 april in het teken hiervan staan. De kinderen mogen in het oranje naar school komen en de gymles zal worden afgesloten met het lied van de koningsspelen. Dit jaar heet het lied 'Zij aan zij'.  

Het lied is alvast in de te oefenen via: 
https://www.youtube.com/watch?v=PCVjw1Qzh9o&t=1s 

 

Koningsspelen 2021 - Team Sportservice Schagen Hollands Kroon

 

1 april

Er zijn door de leerlingen en leerkrachten leuke grappen uitgehaald.  

Zo hadden de leerlingen van groep 8 bedacht om te laat te komen op school. De leerkrachten hebben daarom de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Gelukkig was ook dit een 1 april grap.  

 

1 april: fietsend naar Engeland en een F-16 met zonnepanelen | NOS

GGD – Webinar Stress bij pubers?!

Inline image

Boekendoos

In verschillende groepen zijn de leerlingen de afgelopen periode druk bezig geweest met het maken van een boekendoos.  

Het doel was: het maken van een versierde boekendoos naar aanleiding van het lezen van een boek. Via een stappenplan hebben de kinderen allerlei opdrachten gemaakt, voorwerpen opgezocht die bij het boek horen, informatie gezocht over de schrijver en illustrator, een samenvatting geschreven en de doos versierd met bij het boek passende elementen. Vanuit de aangeklede doos hebben de kinderen vervolgens aan de klas verteld over het boek en de boekendoos. Door het maken van een boekendoos zijn de leerlingen op een creatieve manier bezig met boek- en leespromotie. Door de boekendoos aan de klas te presenteren werken de leerlingen aan hun presentatievaardigheden en stimuleren ze andere kinderen in de klas om boeken te gaan lezen. Ook niet-lezers ervaren het maken van een boekendoos als een leuke uitdaging.

 

 

Inline image  Inline image Inline imageInline image  Inline image