Inloggen

De Wadden Boerhaavewijk

preview
Nieuwsbrief
Maandagkrant 25 januari 2021

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de komende twee weken. Helaas is de school nog steeds gesloten en wachten we met spanning af wanneer we het groen licht krijgen om weer helemaal open te gaan.

s

Kijk juf.......de "S "

 

Met vriendelijke groeten,

 

Nancy Donkers

Agenda

17 februari    rapporten

18 februari    studiedag – geannuleerd

19 februari    studiedag – geannuleerd

Welkom

Lina, Eva, Lena en Havva zijn de afgelopen tijd gestart op de Wadden.

Ze starten hun basisschooltijd online of bij de noodopvang. Wat een bijzondere start!

Wij wensen ze een heel fijne Waddentijd!

 

welkom

Studiedagen

Zoals u in de kalender heeft kunnen zien staan er in februari twee studiedagen gepland.

Omdat de leerlingen door de lockdown al veel fysiek onderwijs hebben gemist, hebben wij besloten de studiedagen niet door te laten gaan. Dat betekent dat, als de scholen op dat moment weer open zijn, de leerlingen die donderdag en vrijdag naar school komen.

Trots

Wij zijn trots op alle kinderen en ouders! Wat wordt er veel werk verzet.

En dat valt ook vaak samen met het eigen werk van ouders en ... er is ook nog een huishouding te doen. Heel veel ballen worden tegelijk 'in de lucht gehouden.' We zien blijde gezichtjes online en in de noodopvang.

 

onderwijs op afstand

 

Gelukkig zijn kinderen altijd erg flexibel! Geniet ook maar van het samenzijn met elkaar. Dit is in alle opzichten een unieke situatie!

Medezeggenschapsraad

Elke school is verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben (MR). Naast dat dit verplicht is, vindt de directie van de Wadden dit ook een belangrijke manier van gedachten te wisselen met een afvaardiging van ouders en leerkrachten.

De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken. De directie van de school informeert de MR over o.a. de begroting, het schoolgebouw, de schooltijden, de vakanties en studiedagen, de lesmethodes, de ouderbijdrage, de verbetering van het onderwijs en de manier waarop ouders kunnen meehelpen bij het onderwijs en andere activiteiten.

Volgens de WMS (Wet medezegenschapsraad) heeft de MR twee soorten rechten:

Instemmingsrecht  - Naast gezamenlijke bevoegdheden, hebben ouders een eigen instemmingsrecht bij beslissingen die voor ouders belangrijk zijn, zoals de ouderbijdrage, de vaststelling van de schooltijden of de regeling van het overblijven.

Samen met het personeel hebben ze instemming bij beslissingen over onder meer het schoolplan, de onderwijskundige doelstellingen en fusieplannen.

Adviesrecht  - Soms moet de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld over het voorgenomen beleid op het gebied van financiën of het ontslaan of aannemen van de schoolleiding. Over deze zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht. Dit betekent dat de MR-leden advies geven aan de directie (of het bestuur).

Bij ons op school bestaat de MR uit drie ouders en drie leerkrachten:

Misje de Groot (ouder)

Kristel van den Brink (ouder)

Kim Retra (ouder)

Paul Verhoeff (leerkracht)

Joyce Haverdings (leerkracht)

Linda Baranowski (leerkracht)

 

De ouders in de MR vertegenwoordigen álle ouders en verzorgers met leerlingen op CBS de Wadden. Het is daarom ook belangrijk dat ze weten wat er leeft bij andere ouders.

Dat is een stuk lastiger in tijden dat we niet samen op het schoolplein staan, dus ouders worden van harte uitgenodigd om de leden van de MR te benaderen met hun vragen/ opmerkingen en ideeën. U kunt ons bereiken via SchouderCom.

 

 

Rapporten

Vorig schooljaar hebben de leerlingen een Coronarapport ontvangen.

Dit schooljaar krijgen de leerlingen wederom een dergelijk rapport. Wij hebben nog niet alle rapportmappen teruggekregen, graag ontvangen wij na de lockdown weer terug op school. De map kunt u inleveren bij de groepsleerkracht.   

 

\\Sources.localzone\Users$\5168-4284-N.Donkers\Downloads\RapportWaddenschoolpoppetje.png

 

Virtuele rondleidingen VO

Omdat het op dit moment niet mogelijk is om de middelbare scholen te bezoeken, hebben meerdere VO scholen een virtuele rondleidingen op hun website gezet.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende links.

Haarlem College:  Haarlem College: https://haarlemcollege.nl/deschool/college-tour 

Atheneum College Hageveld: https://virtualtours.360totaal.nl/tour/atheneum-college-hageveld

Sancta Maria:  https://www.sanctamaria.nl/groep-8/open-dagen/

De HBM : https://dehbm.nl/welkom-groep-8/digitale-open-dag/

Coornhert Lyceum: https://www.coornhert.nl/groep-8/een-kijkje-op-het-coornhert- ( ook een virtuele tour mogelijk)

Stedelijk Gymnasium: https://tourwizard.net/60694/

Kennemer Lyceum: https://www.360rondleiding.nl/KennemerLyceum/index.html

Kaj Munk: https://www.onzeopendag.nl/kajmunk/

Mendel college: https://mendelcollege.nl/groep-8/folders-en-film/

Het Schoter: https://www.schoter.nl/open-dagen/

Spaarne college: https://www.spaarnecollege.nl/aanmelden-open-dagen-2021/

Montessori College Aerdenhout: https://montessori-aerdenhout.nl/online-open-dagen/

 

 

GGD flits corona-moe

            GGDflits Corona-moe

Hoe help je je kind zich aan de coronamaatregelen te houden? Wat als je kind bezorgd of angstig is? En hoe voorkom je zelf dat je 'corona-moe' wordt?

Op deze en andere vragen geeft presentatrice Fiona antwoord in dit filmpje

 

Meer informatie;

Coronavirus - informatie voor ouders | NJi   

Coronavirus | Informatie over ouderschap | Opvoeden.nl

Coronavirus - informatie voor jonge kinderen | NJi tm 7 jaar

Coronavirus - informatie voor kinderen | NJi

Coronavirus - informatie voor jongeren en jongvolwassenen | NJi

 

Maak je je zorgen over je kind? Of heb je zelf opvoedondersteuning nodig? Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige verbonden aan de school. Zij kunnen meedenken, onderzoeken, adviseren en verwijzen. Een afspraak maken kan op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 via 023 7891777 of frontofficejgz@vrk.nl