Inloggen

De Wadden Boerhaavewijk

preview
Nieuwsbrief
Maandagkrant 7 december 2020

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de komende twee weken.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Nancy Donkers

Agenda

7 december        School versieren Kerst 

11 december      Leerlingenraad  

18 december      Kerstontbijt

                           Opruimen kerstversiering 

21 december      Start Kerstvakantie 

4 januari             Weer naar school 

12 januari           AC vergadering 

Sinterklaas

Wat was het spannend… Sinterklaas werkte dit jaar thuis, dus we waren erg blij dat Sinterklaas toch een uitzondering heeft gemaakt en bij ons op school aanwezig was. 

Dit jaar kwamen de leerlingen bij Sinterklaas op bezoek, in plaats van Sinterklaas in de klassen. Alle groepen van 1 tot en met 5 mochten in de speelzaal een dansje doen of een liedje zingen voor de Sint. Via de blog van de klas van uw zoon/dochter heeft u afgelopen vrijdag een sfeerimpessie ontvangen van de dag.  

 

Pietengym

Afgelopen week hebben de gymlessen in het teken gestaan van pietengym.  

De kinderen hebben laten zien hoe goed zij zijn in het lopen op daken, klimmen door de schoorsteen met cadeautjes en slingeren van dak tot dak.  

 

Spelpakket pietengym - Alprovi

 

Afscheid 'juf Janny'

Afgelopen vrijdag is in besloten kring afscheid genomen van onze 'juf Janny' de Vries.  

Op 90 jarige leeftijd is zij overleden, na een kort ziekbed.  Zij was jarenlang betrokken bij onze school. Tot op hoge leeftijd heeft zij meegeholpen o.a. in de klas van juf Joke op vrijdagmiddag bij de handenarbeid les. We herinneren ons haar als een liefdevolle vrouw met een groot hart voor kinderen. 

 

Kerstversiering

Vandaag is de school weer helemaal in kerstsfeer gebracht. 

Alle klassen hebben een prachtige kerstboom, de guirlande is mooi versierd met kerstballen en we gaan ook weer beginnen met het zingen van kerstliedjes. Dit jaar is de school versierd door een aantal leerkrachten en leden van de AC. Gelukkig konden wij ook rekenen op de hulp van groep 8, zij hebben geholpen met de kerstbomen in elkaar te zetten. We willen de ouders en leerlingen die geholpen hebben hartelijk bedanken! 

 

Kerstviering

Dit jaar verloopt de kerstviering op school anders dan dat we zouden willen. 

Kerst is een moment waarop je met elkaar wilt zijn om de boodschap van Kerst te delen en samen feest te vieren. 

Vanuit het bestuur hebben we strikte richtlijnen meegekregen om de veiligheid te kunnen waarborgen. 
Dit brengt de nodige beperkingen met zich mee.  

Een voorstelling of een kerstdiner is daarom helaas uitgesloten, blijkt nadat de mogelijkheden zijn verkend.  

Ondanks deze beperkingen gaan we ervoor zorgen dat uw zoon/ dochter een mooi kerstfeest kan vieren op de Wadden. 

De komende tijd zullen in de klassen activiteiten worden georganiseerd rondom kerst. 

De kinderen mogen vrijdag 18 december allemaal feestelijk verkleed naar school komen. 

De klassen zullen mooi versierd zijn en de kinderen krijgen een ontbijt ( coronaproof) geleverd door een plaatselijke bakker. 

Het kerstverhaal zal in alle klassen verteld worden. 

Wij hopen dat we volgend jaar in goede gezondheid het kerstverhaal weer samen kunnen delen en de viering samen kunnen vieren. Omdat het dit jaar helaas niet kan wordt er een speciale digitale Kerst schoolkrant gemaakt met daarin een bijdrage uit alle klassen.

jufjanneke.nl - Kerstvieringen

Coronavirus en de basisschool

Om verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk te beperken, moeten scholen zich aan bepaalde regels houden. 

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat wij melding moeten doen wanneer een personeelslid of leerling besmet is met het Coronavirus (hierbij worden de naam, en andere gegevens van de leerling of het personeelslid, zonder toestemming, niet gedeeld). Het is belangrijk dat ouders Coronabesmettingen van hun kind(eren) doorgeven aan de school, zodat andere ouders hun kind(eren) extra in de gaten kunnen houden en ook leerkrachten extra alert kunnen zijn op hun gezondheid. Zo hopen we het aantal besmettingen zo laag mogelijk te houden en kunnen we het onderwijs op school blijven volgen.

Doorgeven kan door contact op te nemen met de groepsleerkracht of met Sjanneke Schut.  

Leerlingenraad

In de vorige maandagkrant stond de datum van de volgende vergadering van de leerlingenraad verkeerd gepland.  

De juiste datum is vrijdag 11 december.  

Jeugdfonds

Een mooi cadeau! Het Jeugdfonds betaalt sport- of cultuurlessen.   

Bezig zijn met sport of dansen is leuk én belangrijk. Het is gezond, uw kind maakt nieuwe vrienden, leert doorzetten, krijgt meer zelfvertrouwen en maakt plezier. Wist u dat kinderen die veel sporten of hun creativiteit gebruiken vaak beter presteren op school? Reden genoeg om uw kind lekker actief te laten zijn. We willen dat alle kinderen de kans krijgen om bij een club te sporten, te dansen of andere kunst- en cultuurlessen te volgen. Daarom werken wij het hele jaar door samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds betaalt voor gezinnen met een Haarlem Pas per kind per jaar maximaal €225,- voor sport- en €450,- voor dans- of cultuurlessen en als daarvan geld over is ook voor kleding of materialen. Mooi om uw kinderen hiermee blij te maken. Lees hier eerst meer. De aanvraag kunt u via Sjanneke doen. Meer info: www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem 

 

C:\Users\5168-9095-joyce.have\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\6D05A4E3.tmp

Wist u dat?.....
  • Wij op school een hartje hebben dat soms mee naar huis gaat? 
  • Dat dit hartje zorgt voor verbinding? 
  • Noa uit groep 5 het hartje laatst mee heeft genomen en deze prachtige tekening heeft gemaakt? 

Afbeelding met tekst, tafel, bedekt, verjaardag

Automatisch gegenereerde beschrijving