Login

De Wadden Boerhaavewijk

preview
Maandagkrant 17 januari 2022
Nieuwsbrief

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

 

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2022.

We gaan er een mooi jaar van maken met elkaar.

 

Over twee weken ontvangt u de volgende Maandagkrant.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Nancy Donkers

 

Agenda

17 januari Start citoweken

25 januari AC-vergadering

1 februari MR-vergadering

Welkom

Hiyab is nieuw bij ons op school! Wij wensen haar een fijne Waddentijd toe.

 

Juf Quirien is afgelopen week gestart in groep 1/2 A. Zij zal op donderdag en vrijdag voor deze klas staan en ondersteunt de kleutergroepen op de woensdag.

Meester Thomas is zijn leer-werktraject gestart in groep 4. Hij werkt op de woensdag, donderdag en vrijdag in die groep.

We wensen hen veel plezier toe en zijn blij dat we hiermee alle vacatures hebben vervuld! 

 

Inline image

Regel van de maand

\\Sources.localzone\Users$\5168-4284-N.Donkers\Downloads\01.jpg

Het is fijn om een leuke groep te zijn! Daar horen complimenten bij. 

Cito

Vanaf deze week worden de cito-toetsen in de groepen 7 en 8 afgenomen.

De groepen 3 t/m 6 starten volgende week.

Het is belangrijk dat leerlingen zich goed kunnen concentreren voor de Cito toetsen.

Het is van belang dat de kinderen voldoende slapen. Wij zorgen voor goede en ontspannen toets- omstandigheden op school. 

Ouderbijdrage
Aan het begin van het schooljaar hebben wij u vriendelijk verzocht de Ouderbijdrage te betalen (zie SchouderCom-bericht van 24 september 2021). Ondanks het feit dat het vrijwillige betaling is hebben wij gelukkig betalingen binnengekregen.
Met dank aan die ouders, zo ook voor de extra donaties. 
Maar wellicht is dit verzoek aan uw aandacht ontsnapt.
Omdat wij nu gaan bekijken wat financieel de mogelijkheden zijn om het resterende jaar in te vullen (bijv.: aanschaf boeken, uitstapjes/bezoek speeltuin, Pasen, schoolreis, laatste schooldag) vragen wij u nog even na te gaan of u de betaling heeft gedaan. Zo niet, dan vragen wij nogmaals vriendelijk  (eventueel gedeeltelijk) te betalen.
U kunt daarvoor de link in de mail van 24 september 2021 gebruiken. U kunt natuurlijk ook het bedrag zelf overmaken op NL50 RABO 0300 6240 77 tnv TWijs De Wadden 1 Boerhaave OR/MR.
Vragen: de administratie (Sjanneke) is dinsdag en donderdag op school aanwezig (023-5330373) of per mail: sjanneke.schut@twijs.nl of via SchouderCom.
Schoolfruit

Deze week krijgen we op woensdag, donderdag en vrijdag weer heerlijk schoolfruit! We eten: 

 • mandarijn
 • avocado
 • appel

Is avocado groente of fruit?

 

Quarantaineregels

Wij merken dat het voor ouders soms niet helemaal duidelijk is wat op dit moment de thuisblijf/quarantaine regels zijn. Het is belangrijk dat, wanneer iemand in het gezin een positieve testuitslag heeft, u zo snel mogelijk contact met ons opneemt. Wij kunnen dan samen kijken welke regels van toepassing zijn.

Hieronder vindt u een overzicht van de huidige regels. In de bijlage een brief van de GGD.

 

Thuisblijfregels leerlingen en personeel, testbeleid

 • De richtlijnen van het RIVM en GGD zijn van kracht. Kinderen met milde verkoudheidsklachten mogen alleen naar school met een negatieve zelftest, of anders 24 uur nadat de klachten zijn verdwenen.
 • Bij aanhoudende klachten moet de zelftest worden herhaald.
 • Bij een positieve zelftest wordt er een afspraak gemaakt bij de GGD. 
 • Bij erger wordende klachten moet een afspraak voor een GGD-test worden gemaakt.
 • Bovenstaand geldt ook voor het personeel.
 • Dringend advies voor tweemaal per week een zelftest voor personeel en kinderen vanaf groep 6.
 • Er geldt ook quarantaineplicht als uw kind in aanraking is geweest met een positief getest persoon. Deze quarantaineperiode duurt 10 dagen. Als uw kind op dag 5 negatief test bij de GGD, mag het daarna weer naar school. 
 • Heeft u korter dan 8 weken geleden corona gehad? Dan hoeft u niet in quarantaine.

Quarantaine

 • Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD.
 • Bij 1 of 2 besmettingen in een klas hoeft de klas in principe niet meer in quarantaine. Bij meer besmettingen beslist de GGD.
 • Daar waar mogelijk wordt in geval van groepsquarantaine onderwijs op afstand geboden. Dit betreft de eerste vijf dagen van de quarantaine. Hierna, wanneer leerlingen weer naar school komen, ligt de eerste prioriteit weer bij het fysiek onderwijs.

 

Huisgenoot positief getest

Wanneer een huisgenoot positief getest is, dan gelden de volgende regels:

 • De thuisquarantaine geldt voor alle personen in het huis. 
 • Vermijd contact met andere personen.
 • Laat u testen of doe een zelftest.
 • Wacht tot de huisgenoot niet meer besmettelijk is.( 7 dagen en 24 uur klachtenvrij)
 • Wanneer de huisgenoot niet meer besmettelijk is begint het tweede deel van de thuisquarantaine. Dat betekent dat u nog 10 dagen thuis moet blijven. Dit kan gehalveerd worden door op dag 5 een test te doen bij de GGD. Als de uitslag negatief is, dan is uw quarantaineperiode afgelopen. 

Via onderstaande website kunt u controleren welke quarantaineregels voor u gelden:

 quarantainecheck

Onderwijs op afstand

Het gebeurt helaas wel eens dat een leerkracht in quarantaine moet. Ook deze week waren er leerkrachten die helaas niet op school konden zijn. Soms is het mogelijk om een invaller te regelen, maar omdat er op andere scholen ook veel uitval is zijn er op dit moment weinig leerkrachten beschikbaar.

 

Gelukkig hebben wij de afwezigheid van de leerkrachten deze week op een creatieve manier op kunnen lossen. De leerkrachten hebben namelijk les op afstand gegeven. Alleen waren de leerlingen deze keer niet thuis aan het werk, zij waren op school! In de klas werd toezicht gehouden door een onderwijsassistent, leerkracht, IB of directie. De groepsleerkracht heeft de lesinstructie (vanuit huis) gegeven via het Digibord. 

Het experiment was deze week een groot succes. De leerlingen hebben de benodigde instructie gekregen en hoefden niet naar huis te worden gestuurd. 

Zo proberen wij er samen voor te zorgen dat de leerlingen alleen thuis hoeven te blijven als het echt niet anders kan.

 

Inline image

VierKeerWijzer

De groepen 3, 3/4 en 4 zijn met VierKeerWijzer bezig met het thema 'Vogels in de winter'. Deze prachtige vogels zijn gemaakt door leerlingen uit groep 3. 

 

 

Inline image

Inline image

School in de Wijk

Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen een boekje meegekregen van School in de Wijk. In het boekje staan activiteiten waar u uw kind(eren) voor op kunt geven. Het inleveren van de aanmeldbriefjes kan tot en met 18 januari. 

Wist u dat....
 
 • de leerlingen de cijfers tot 100 al leren schrijven in groep 3?
 • we ook oefenen met het terug tellen?
 • meester Michiel iedere donderdag en vrijdag extra in groep 3 is?
 • dit tot de meivakantie is?
 • vogels in de winter het 4x wijzer thema voor groep 3 en 4 is?
 • iedereen gymkleding aan moet tijdens de gymles?
 • je anders niet mee mag doen?
 • er veel gelezen is voor en in de vakantie?
 • we dit in de klassen merken?
 • de juffen en meesters reuzetrots zijn?
 • wij graag op de Waddenschool werken?
 • dit komt door de fijne kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en collega's op school?